About us


P+ Steel Supplies B.V. was co-founded in 2001 by Mari van Hout. Before starting the company Mari had already more than 30 years of experience within the steel branche.

Together with Niels and Frits the company grew every year...starting with a warehouse of 100 m² in 2001 to 500 m² in 2008.

His son Ton replaced Frits as driver in 2008 and so learned to know the products and customers. Since 2014 Ton van Boxtel started as driver and therefore Ton van Hout took over the day to day activities of his father.

The warehouse was extended to 1.000 m² which allowed also an extension in products like steel tubes, profiles and cold formed steel.

Since 2011 son Arno is also involved with the company, he has built a professional computer system which is used every day. In 2017 he joined the company and improved all ICT services.

Pand van P+ Steel Supplies B.V.

- Your partner since 2001 -


Mari van Hout

Mari van Hout


Director

mvanhout@pplussteelsupplies.com

Ton van Hout

Ton van Hout


Purchase / Sales and logistics

tvanhout@pplussteelsupplies.com

Edwin Barten

Edwin Barten


Purchase and sales

ebarten@pplussteelsupplies.com

Ton van Boxtel

Ton van Boxtel


Driver

info@pplussteelsupplies.com

Arno van Hout

Arno van Hout


ICT and bookkeeping

avanhout@pplussteelsupplies.com

Adaption possibilities

We own several sawingmachines which allows us to saw products with a maximum diameter of 600 mm.

We can also cut sheets up to 3 meters and 8 mm thick.

Together with some of our relations we can offer these adaptions:

  • Grinding of tubes, profiles, etc.
  • High gloss polishing of tubes, profiles, sheets, round bars, etc.
  • Laserscutting of sheets and tubes.
Adaption possibilities
Transport posibilities

With our own transport we can be very fast and flexibel to deliver your ordered products anywhere.

We deliver products from our 1.000 m² warehouse located at Brouwerstraat 4 in Uden.

With around 9.500 products we can often deliver from stock.

Transport posibilities

We currently deliver to companies in these sectors:


Luxury yachts

Luxury yachts

Pipe installations

Pipe installations

Food

Food

Construction

Construction

Coach work

Coach work

Ship-building

Ship-building

Machinebuilding

Machinebuilding

P+ Steel Supplies B.V, gevestigd aan Brouwerstraat 4 5405 BK Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

P+ Steel Supplies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pplussteelsupplies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

P+ Steel Supplies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

P+ Steel Supplies B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P+ Steel Supplies B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

P+ Steel Supplies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

P+ Steel Supplies B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

P+ Steel Supplies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P+ Steel Supplies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pplussteelsupplies.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

P+ Steel Supplies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

P+ Steel Supplies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Versie 1.0.1.4